HOMEPAGE

Fundació Enric Miralles

NEWS

Exposició de dibuixos 99+ Imaginaris. En col·laboració amb el festival d'arquitectura MODEL, La fundació Enric Miralles dissenya una nova e imaginativa exposició que convida als espectadors a reimaginar i reconsiderar la ciutat de Barcelona i el seu futur.

NEWS

Porosity Symposium culmina el treball de la residència del jove arquitecte i artista Rasheed Jalloul en la Fundació Enric Miralles. El simposi és una col·laboració de la Fundació Enric Miralles amb EINA idea.

NEWS

Visita la nostra botiga per veure la nova línia de mobles que la Fundació Enric Miralles ofereix.

CART